Senin, 03 Januari 2011

Mewujudkan Impian Jadi Kenyataan

Setiap orang mempunyai impian dalam hidupnya. Ada beberapa orang yang mencoba mewujudkan impiannya, mereka memiliki niat besar untuk mencapai impiannya tetapi ketika mereka menemukan kendala, mereka putus asa dan akhirnya mereka merasa gagal. Setiap usaha yang dijalan menginginkan keberhasilan dalam usaha. Mampu mengembangkan usahanya, itu merupakan impian para pengusaha. Untuk mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan kita harus melakukan beberapa langkah.

Berikut 6 langkah mewujudkan impian menjadi kenyataan yang dapat membantu anda :
Langkah pertama adalah menanamkan dan memelihara niat besar dalam diri kita untuk mewujudkan impian. Niat ini terus diingat sehingga memberikan semangat kita untuk berusaha mencapai impian menjadi kenyataan.
Langkah Kedua adalah berusaha sekuat tenaga dalam mewujudkan impian, tidak boleh bermalas-malasan atau menganggap hal sepele suatu hal. Karena setiap tindakan yang kita lakukan dapat mempengaruhi impian yang akan kita gapai.
Langkah ketiga adalah belajar untuk kreatif dan mencoba untuk berinovatif dalam setiap usaha yang kita jalani. Hal ini merupakan salah satu cara mewujudkan impian dengan berusaha sekuat tenaga mencari sebuah inovasi yang mendukung niat besar kita.
Langkah yang keempat adalah Pantang Menyerah. Setiap usaha mengalami pasang surut, walaupun kita berusaha sekuat tenaga. Dengan pantang menyerah dan terus menekuni usaha yang kita jalani maka kita dapat bertahan. Namun sebaliknya jika kita menyerah dan putus asa maka impian hanya tinggal impian. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah menghadapi segala rintangan yang dihadapi untuk mewujudkan impian menjadi kenyataan.
Langkah kelima adalah Berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan berdoa, kita dapat membantu diri kita sendiri untuk tawakal dan istiqomah dalam menghadapi semua rintangan sehingga kita semakin kuat dan tangguh. Berdoa saja tidak akan cukup apabila tidak mau berusaha sekuat tenaga.
Langkah keenam adalah belajar untuk Profesional. Setiap usaha dan tindakan yang kita lakukan harus dilakukan secara profesional dengan tidak mencampurkan masalah pribadi dan usaha yang sedang kita tekuni